Voorwaarden

Door deze website te bezoeken of te spelen stemt u in met de onderstaande voorwaarden. Als u niet instemt met deze onderstaande voorwaarden, verzoeken wij u deze website niet te bezoeken of te spelen.

1.Algemene bepalingen:
- 2006/2011 perfect-tuning.nl Niets van deze site/voorwaarden mag worden gekopieerd of gepubliceerd! (laatste revisie: 25 maart 2011).
- perfect-tuning.nl is geheel gratis! Er bestaat een mogelijkheid om extra's te kopen tegen een kleine vergoeding, hiermee kunnen wij perfect-tuning onderhouden en het gratis laten blijven.
- Bent U jonger dan 16jaar vraag dan toestemming aan je ouders/verzorgers om deel te nemen.
- Wij accepteren maar 1 account per huishouden (IP-adres), anders dienen we alle accounts te verwijderen of resetten.
- Wanneer in een nieuw seizoen wederom wordt gekozen om mee te spelen gaat men akkoord met eventueel aangepaste regels die worden vermeld in de algemene voorwaarden. - Het gebruik van proxy's in ten allerstrengste verboden en lijdt tot een verwijdering van het account.
- Bij het gebruik van groftaalgebruik zal een speler tot op zekere hoogte een waarschuwing ontvangen, bij herhaling van groftaalgebruik wordt het account zonder pardon verwijderd. In extreme gevallen wordt het account direct verwijderd!
- Het is niet toegestaan om 'delen' van het spel te laten automatiseren, dit mag niet door auto klikkers, dit mag niet via een geautomatiseerde refresh of andere programma's welke 'delen' van het spel automatisch kunnen laten verlopen.
- Bij het ontdekken van bugs waarmee het spel voordelen voor jouw als invidu zou opleveren moeten de bugs gemeld worden! Wanneer er later achter wordt gekomen dat je misbruik hiervan hebt gemaakt zal de beheerder van de website gepaste maatregelen nemen. Dit kan zijn vermindering van race points tot het verwijderen van het account.
- Bij verwijdering van een account, of bij een reset, wordt er niets teruggegeven van de gemaakte bestellingen.
- Het samenwerken van verschillende accounts is niet toegestaan, hierop wordt gecontroleerd en wanneer een grens wordt overgeschreden wordt u hier van op de hoogte gesteld en zullen er gepaste maatregelen worden genomen welke in het ergste geval kunnen leiden tot een verwijdering van het account.
- Een persoonlijk profiel is naar eigen keus inrichtbaar, echter mag een profiel geen 18+ content bevatten, geen scheld woorden bevatten, geen negatieve/negatief opvatbare teksten bevatten naar andere spelers of informatie bevatten welke kan leiden tot egige commotie binnen het spel. Wanneer ener deze regels wordt overtreden wordt het profiel op zwart gezet en kan alleen de beheerder van het spel beslissen wanneer dit weer ongedaan gemaakt wordt.
- Niets van onze layout/scripts/logo/naam mag worden gekopierd/gepubliceerd zonder toestemming van de eigenaar, als u dit wel doet en u heeft geen toestemming doen wij aangifte bij de Politie & Justitie.

2.Belservices:
- Perfect-tuning.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het vergeten van u pincode of voor het uitvallen van u telefoon.
- Als je nog geen 16 bent heb je toestemming van je ouders/verzorgers nodig, wanneer er toch gebeld wordt zijn wij niet aansprakelijk voor de gevolgen.
- Als u gebeld heeft kunt u op geen enkele manier u geld terug eisen!
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als er onjuiste informatie/bedragen zijn.

3.privacy verklaring:
- Perfect-tuning.nl gaat persoonlijk om met de door u opgeven gegevens, u gegevens worden nooit doorgegeven aan derden.
- Het opgegeven wachtwoord word gecoderdeerd (md5 hash) opgeslagen. Wij kunnen uw wachtwoord dus niet zien en evt. veranderen.
- De gegevens die u opgeeft met contact opnemen of door deel te nemen met een wedstrijd worden nooit doorgegeven aan derden.
- Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als een speler uw gegevens uit uw profiel misbruikt.

4.Toestemmingen:
- Het is toegestaan links te plaatsen naar perfect-tuning.nl op andere websites, mits toestemming van de oorspronkelijke eigenaar.
- Het is toegestaan onze website bij Link Exchangers of andere promotiesites te promoten.
- Het is toegestaan onze website via e-mail, nieuwsbrieven, msn en andere communicatiemiddelen te promoten waarbij er geen sprake is van SPAM.
- Het is toegestaan onze game te spelen, mits goede waarde en normen in acht worden genomen.

5.Prijzen:
- Mits een beloofde prijs niet meer verkrijgbaar is maken wij U het bedrag over van de waarde van uw prijs.
- Uw prijs kan altijd worden uitgekeerd via de bank/giro als U dit liever treft, het bedrag dat hierbij toebehoord zal op dit moment bekend worden gemaakt.
- Er kan maximaal 1 prijs per huishouden worden uitgerijkt per seizoen, tevens is het niet mogelijk om 2 seizoenen achter elkaar een hoofdprijs te winnen.
- Prijzen kunnen altijd verandert worden, maar dit wordt voortijdig bekend gemaakt.
- In geval van een twijfel situatie heeft de eigenaar het beslissende woord.
- Wanneer de winnaar van het spel een console wint kan deze vanaf het moment van winnen een half jaar lang niet hetzelfde console opnieuw winnen. Tevens kan 1 huishouden maximaal 2 hoofdprijzen per 6 rondes winnen! (dit geld alleen in reguliere speel rondes)
- Wanneer de winnaar van het spel een console wint zullen de verzend kosten voor de winnaar van het spel zijn.
- Wanneer seizoenen afwijken van standaart seizoens tijden gelden er andere regels voor het winnen van prijzen, deze worden bekend gemaakt voor de beheerder.
- Een speler kan maximaal 3 hoofdprijzen per 3 jaar winnen, onder een hoofdprijs wordt verstaan: een game console of de uitgekeerde som van het geld op betreffend rekeningnummer. - Onder een hoofdprijs wordt verstaan een game console naar keuze (PS3, Wii, Xbox 360) (uitvoeringen worden bepaald door de beheerder).
- Het kan zijn dat prijzen per ronde afwijken, aangenomen kan worden dat de prijzen die worden weergeven op de frontpage leidend zijn.
- De prijswinnaar heeft 60 dagen de tijd om de prijs definitief te claimen, dit houdt in een ondertekende bevestiging (welke per email wordt opgestuurd) te retourneren.
- Wanneer u een prijs heeft gewonnen dient u uw prijs zelf te claimen door een bericht te sturen naar 'vaporiser' (dit geldt niet voor credit prijzen, deze worden automatisch uitgekeerd).

6.Ten Slot:
- Perfect-tuning.nl heeft ten alle tijden het recht om informatie op de site te veranderen en/of de voorwaarden.
- We behouden het recht om informatie omtrent de Algemene Voorwaarden te wijzigen, indien we de voorwaarden wijzigen brengen we de spelers hiervan op de hoogte.
- Als een speler niet akkoord gaat met de wijzigingen dient de speler een mail te sturen via contact om zich aftemelden!
- De speler is niet gerechtigd om z'n speelgeld noch zijn account te verkopen/weg te geven bij het verlaten van het spel.
- Als er plotseling een storing optreed in ons netwerk waardoor wij gegevens verliezen wordt er doorgespeeld met de laatste gegevens die wij dan nog tot onze beschikking hebben.
- Bij enige andere dan wel twijfel situatie heeft de eigenaar van het spel het beslissende woord.